Herstructurering Wieringerwerf


voorontwerp herinrichting Terpstraat (klik animatie) 

De gemeente Hollands Kroon heeft met de winkeliers en bewoners aan de Terpstraat in Wieringerwerf informatie verzameld over de wensen en randvoorwaarden voor het herinrichten van de Terpstraat en de parkeerplaats voor de winkels. De wensen zijn vertaald naar een mogelijke oplossing. Om deze oplossing toe te lichten heeft Gemeente Hollands Kroon op dinsdag 2 juli een informatiebijeenkomst in de Cultuurschuur gehouden. Tijdens deze avond waren wij als vertegenwoordigers van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer aanwezig om eventuele vragen omtrent de voortgang van campus De Terp daar waar mogelijk te beantwoorden. 

SSWW onthult avond het logo van Campus de Terp en de bijbehorende kernwaarden middels een presentatie.

Onder grote belangstelling van vele inwoners was er o.a. door middel van een projectie en informatieborden meer te zien over de voortgang van het programma herstructurering Wieringerwerf, d.w.z. oplossing bevoorrading winkelgebied, inrichting parkeerterrein Terpstraat, inrichting Ir. Smedingplein en Ovingestraat.

De plannen werden grotendeels als positief beoordeeld. Het gemeentelijke Team Herstructurering Wieringerwerf gaat verder met de voorbereiding van de herstructurering en in de 2e helft 2019 wordt voor zowel het gebied aan de Ovingestraat/Lelypark als voor de Patrijsstraat een bestemmingsplan gemaakt. Dat zou dan over een jaar van nu – medio 2020 – door de gemeenteraad vastgesteld kunnen worden.

Herstructurering Wieringerwerf