Adviesraad

Om draagvlak te creƫren moeten de plannen van onderaf komen. Het is van groot belang dat de gebruikers van de campus zich thuis voelen en toegevoegde waarde zien in het project.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van de stichting.

De adviesraad bestaat uit de toekomstige gebruikers van de campus (verenigingen, scholen en welzijnsorganisaties) en adviseert bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van de huidige accommodatie, het nieuw te bouwen complex en de programmering.

De adviesraad wordt gecoƶrdineerd door Otto Smit, Monique de Vries-Bosmans, Gidus Hopmans, Hendrik Visser. Zij komen regelmatig bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en hebben een inloop ‘gast aan tafel’. De volledige adviesraad vergadert ad-hoc op wisselende (sport)locaties. Verder stuurt de Adviesraad de gebruikers maandelijks een nieuwsbrief met de laatste updates.

U bent vrij om de bijeenkomsten van de adviesraad bij te wonen.

Bij interesse kunt u een mail sturen aan;
adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl