Over de stichting …

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is een initiatief van inwoners met als doel sport en welzijn in de Wieringermeer te faciliteren en te doen groeien. We doen dat door samen met partners sport- en welzijnsprogramma’s aan te bieden voor jong en oud en voor elk talent. Daarnaast participeren we in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame sport- en beweegaccommodaties.

Sport en bewegen verenigt mensen als geen ander.
Jong en oud, arm en rijk, mensen met of zonder beperking,
laag en hoogopgeleid treffen elkaar in de sport.
Sport slaat bruggen.

(Nationaal Sportakkoord – juni 2018)

Initiatieven in samenwerking met partners

‘t Pad – een veilig rondje wandelen buitenom Wieringerwerf
Team Sportservice – Sportdorp Wieringermeer; samen in beweging 65+
Rabobank & NOC*NSF – De kracht van samen sporten in de Wieringermeer
LINK – Ruimte voor Tieners; tieners (10-14) ontwerpen eigen leefomgeving
gemeente Hollands Kroon – Lokaal Sportakkoord
Zwembad De Terp – zwemmen voor bewoners van zorgboerderijen