Welzijn

Welzijn staat voor het mogelijk maken van een actieve en gezonde levensstijl voor alle inwoners van de Wieringermeer.

Om dit te bereiken overleggen wij met o.a. gemeente Hollands Kroon, onderwijs, docenten lichamelijke opvoeding, GGD, fysiotherapeuten, Incluzio (zorg, ondersteuning & welzijn), LINK Jongerenwerk, LSBO en andere partners. Om verbinding te zoeken in projecten en initiatieven met de focus op bewegen, ontmoeten en gezonde voeding voor inwoners van alle leeftijden.

Bewegen maakt een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven zorgt voor preventie van talloze fysieke problemen op latere leeftijd. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de leerprestaties van onze kinderen. Maar bewegen is ook ontmoeten. Mensen ontmoeten elkaar tijdens het sporten, tijdens het meehelpen bij activiteiten van scholen en/of verenigingen of gewoon wanneer ze een bezoek brengen aan sportaccommodatie. Daarnaast is een gezonde leefstijl onlosmakelijk verbonden aan gezonde voeding. Ook een maaltijd leent zich perfect voor een mooie ontmoeting. En de productie van een maaltijd (van moestuin tot keuken) is een goed moment om gezamenlijk aan de slag te zijn.

Welzijn op Campus de Terp

Onze droom is dat Campus de Terp zich ontwikkelt tot een sport- en welzijnscentrum waar alle inwoners van de Wieringermeer, van 0 tot 100 jaar, welkom zijn. Bewegen en sporten is waar het om draait, maar ook de ontmoeting tijdens het sporten of langs de lijn. Op deze manier willen wij onze inwoners met elkaar in contact brengen en waar nodig uit een isolement halen. Gericht zijn op alle inwoners betekent dat ook medebewoners met een beperking van harte welkom zijn. Ook hen bieden we alle mogelijkheden van de campus aan.

Samen leveren wij niet alleen een bijdrage aan het welzijn van de inwoners, maar ook willen we hen met elkaar verbinden. We stimuleren ze zelf actief te bewegen, betrekken ze bij allerlei activiteiten in en rond Campus de Terp.