Welzijn

De commissie welzijn wil een actieve en gezonde levensstijl mogelijk maken voor alle inwoners van de Wieringermeer. Daar moet al mee begonnen worden op lagere school en de BSO, om kinderen van jongs af aan bewust te maken van het belang van voldoende bewegen en gezonde voeding. Om dit te bereiken overleggen wij met gemeente, schoolbesturen, schooldirecties, sportleraren, GGD, fysiotherapie, Incluzio (zorg, ondersteuning en welzijn), Link (jongerenwerk Wieringermeer) en eventueel andere partners om gezonde scholen te bieden waar bewegingsonderwijs heel belangrijk is en gegeven wordt door een echte sportleraar.

SSWW ziet een duidelijk verband tussen sport en welzijn. Bewegen maakt een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven en wij zien bewegen dan ook als preventie voor fysieke problemen (die kunnen worden voorkomen) op latere leeftijd. Preventie in plaats van later moeten repareren. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de leerprestaties van onze kinderen.

Daarom wil SSWW zich inzetten voor

Een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van de Wieringermeer

Onze droom is dat campus ‘De Terp’ zich ontwikkelt tot een sport- en welzijncentrum waar naast de scholieren (de bewoners van de campus), alle inwoners van de Wieringermeer, van 0 tot 100 jaar, terecht kunnen en welkom zijn. Bewegen en sporten is waar het om draait, maar ook is het mogelijk om naar deze sporters te komen kijken of mee te helpen bij activiteiten van de scholen en/of verenigingen of gewoon een bezoekje te brengen (kopje koffie drinken) om andere inwoners te ontmoeten. Op deze manier hopen wij onze inwoners met elkaar in contact te brengen en waar nodig uit een isolement te halen. Alle inwoners betekent dat wij ook medebewoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking graag verwelkomen om hen alle mogelijkheden van de campus aan te bieden.

Samen willen wij niet alleen een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners, maar ook proberen hen met elkaar te verbinden. Niet alleen via zelf actief te bewegen, maar ook door mensen te betrekken bij allerlei activiteiten in en rond campus ‘De Terp’.