Vitaal Wieringermeer

De afgelopen tijd is, onder meer met verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank, een platform gecreëerd waarin de sportaanbieders in de Wieringermeer participeren. Verder is SSWW partner van het Lokaal Sportakkoord gemeente Hollands Kroon.

Inmiddels zijn samen met sportverenigingen, onderwijs- en welzijnsorganisaties de contouren van meerjarige (te ontwikkelen) beweeg- en welzijnsprogramma’s in beeld gebracht. Met deze leefstijl-programma’s wordt onze ambitie voor onbeperkt bewegen en ontmoeten (52 weken x 7 dagen x ±16 uur) mogelijk. Deze dragen bij aan een gezonde leefstijl van 0-100 jaar samen met – bij voorkeur – lokale partners in een inspirerende binnen- en buitenomgeving.

SSWW wil stappen te zetten op weg naar een gelukkige, vitale en betrokken samenleving. We richten ons daarbij in het bijzonder op het versterken van een gezonde leefstijl van onze mede-inwoners; niet alleen fysiek (fit en vitaal) maar ook sociaal (verbonden en betrokken). Binnen het platform Vitaal Wieringermeer zal de vraagkant door vrijwilligers en het programmateam worden opgehaald, georganiseerd en worden partijen verbonden.

In het kort het Programma Vitaal Wieringermeer:

  • Bediening van inwoners van de 4 dorpen (Wieringerwerf, Kreileroord, Slootdorp, Middenmeer) inclusief buitengebied;
  • Voor én door de inwoners, ondersteund door een professionals: aansluiten bij de vraag en samen ontwerpen en organiseren van activiteiten;
  • Platform Vitaal Wieringermeer ter ondersteuning van de vraag en verbindingen van partijen;
  • Activiteit gerichte benadering middels een samenwerkingsagenda, inclusief verduurzaming van activiteiten en toeleiding naar reguliere activiteiten;
  • Nieuwe verbindingen in activiteiten: oud en jong, voor ieder talent en interesse, masterclasses en training in leefstijl in voorbereiding op evenementen;
  • Successen definiëren de toekomst.