Kick-off sportakkoord

Uitnodiging voor sportorganisaties, instellingen uit onderwijs, welzijn en zorg, en het bedrijfsleven

  • Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken?
  • Hoe krijgen we meer mensen in beweging?
  • Op welke wijze kunnen we de maatschappelijke functie van de sport vergroten?

Hollands Kroon gaat een sportakkoord sluiten. Doet u mee?

Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. Dat akkoord is gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Hollands Kroon.

Binnenkort wordt in dat kader een kick-off georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

Datum: 1 juli van 17.00 tot 20.00 uur (wij zorgen voor broodjes)
in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 te Anna Paulowna

Tijdens de startbijeenkomst geven wij tekst en uitleg en presenteren wij inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen. Maar het belangrijkste deze avond is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die wij samen met u willen gaan uitwerken tot een lokaal sportakkoord.

Uw bijdrage is belangrijk.
Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar.

Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportbeleid te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!

  • Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft aan via dit mailadres.
  • Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren.
  • Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten.

Hartelijke groet,
Mary van Gent (sportwethouder gemeente Hollands Kroon)
Jan Janssens (sportformateur Hollands Kroon)

Meer informatie en aanmelding:
sportformateur@sportakkoord-hollandskroon.nl

Kick-off sportakkoord