Kick-off sportakkoord

Uitnodiging voor sportorganisaties, instellingen uit onderwijs, welzijn en zorg, en het bedrijfsleven

 • Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken?
 • Hoe krijgen we meer mensen in beweging?
 • Op welke wijze kunnen we de maatschappelijke functie van de sport vergroten?

Hollands Kroon gaat een sportakkoord sluiten. Doet u mee?

Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. Dat akkoord is gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Hollands Kroon.

Binnenkort wordt in dat kader een kick-off georganiseerd. Uw aanwezigheid daarbij stellen we zeer op prijs.

Datum: 1 juli van 17.00 tot 20.00 uur (wij zorgen voor broodjes)
in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 te Anna Paulowna

Tijdens de startbijeenkomst geven wij tekst en uitleg en presenteren wij inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen. Maar het belangrijkste deze avond is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die wij samen met u willen gaan uitwerken tot een lokaal sportakkoord.

Uw bijdrage is belangrijk.
Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons én met elkaar.

Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw. Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportbeleid te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!

 • Bent u van de partij? Top! Meldt u zich dan alstublieft aan via dit mailadres.
 • Wilt u met meer mensen komen? Prima. Ook dat horen we graag even van tevoren.
 • Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden en misschien in een later stadium alsnog aanhaken? Laat ook dat aan ons weten.

Hartelijke groet,
Mary van Gent (sportwethouder gemeente Hollands Kroon)
Jan Janssens (sportformateur Hollands Kroon)

Meer informatie en aanmelding:
sportformateur@sportakkoord-hollandskroon.nl

Opening ‘t Pad

Feest was het zondag aan Robbenoordweg op het erf bij de familie Hoornsman. Jarenlang streden wandelaars en omwonende voor een veilig wandelpad over de Robbennoordweg.

Initiatiefnemer Durk Dooper uit Wieringerwerf is daar al rond 2016 mee begonnen in zijn openingstoespraak keek hij terug op de gang van zaken en dat hij dit project zonder hulp niet voor elkaar ging krijgen, na een lange periode was vandaag de officiële opening.

De realisatie van het wandelpad is mede tot stand gekomen door Durk Dooper, Herman Hommen en  Sjoerd Bruinsma. Ook werken hieraan mee:

 • Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Bewoners en omwonenden uit de Wieringermeer
 • Diverse sponsoren uit de Wieringermeer
 • Provincie Noord-Holland

Na de officiële opening was er aansluitend door de atletiekvereniging Wieringermeer een trimloop en wandeling georganiseerd over het nieuwe pad onder muzikale begeleiding van Toeternietoe.

Zwemmen met zorginstellingen

Vrijdag 17 mei jl. hebben wij samen met de enthousiaste medewerking van het personeel van het zwembad en vrijwilligers een mooie zwemmiddag gehad met bewoners van verschillende zorginstellingen.

Graag willen wij deze specifieke bewoners van de Wieringermeer de gelegenheid bieden om te zwemmen en te spelen in zwembad de Terp. Dat is gelukt, iedereen heeft genoten!
Deze middag hebben we ook met elkaar gekeken op welke manier we deze groep zwemmen en spelen kunnen aanbieden. Wij gaan met elkaar overleggen waar wij binnen het schema van het zwembad ruimte vrij kunnen maken om specifiek deze leuke groep zwemplezier te geven.

Beweegontmoetingsdag: Sportdorp Wieringermeer

Op zaterdag 2 februari vindt de beweegontmoetingsdagplaats plaats, dé kick-off van ons Sportdorp!

Het project ‘Sportdorp Wieringermeer’ richt zich op het in beweging krijgen van de doelgroep 65+ in de Wieringermeer. Als opening van het Sportdorp staat er een beweegontmoetingsdag gepland in het Wiringherlant in Wieringerwerf en staan er meerdere informatiebijeenkomsten in de Wieringermeer voor de valpreventiecursus ‘In Balans’ in de agenda. Inmiddels hebben inwoners van 65 jaar en ouder in de Wieringermeer een uitnodiging op de deurmat gekregen. De respons is goed, maar kan natuurlijk altijd beter! Heeft u zich al aangemeld?

Inschrijven kan door de ontvangen brief te beantwoorden of deze brief digitaal in te vullen, graag met de vragenlijst van Sportdorp Wieringermeer. U stuurt de brief en vragenlijst in een eigen envelop naar:

Gemeente Hollands Kroon
t.a.v. Sportdorp Wieringermeer
Antwoordnummer 76101
1760 VA Anna Paulowna

Een postzegel is niet nodig.

 

 

Brief Sportdorp Wieringermeer voor 65-plussers in de Wieringermeer

Vragenlijst Sportdorp

 

 

 

Microsoft #2

Ter info, in maart staat de tweede ronde gepland van het Community Empowerment Program van Microsoft. SSWW heeft eerder grants aangevraagd en ontvangen. Wellicht ook wat voor u? Alle informatie vind u hier. Wacht niet te lang, de aanvraag moet voor vrijdag 18 januari 2019 worden ingediend.

Vele handen

Afgelopen week is hard gewerkt aan ’t Pad. Het wandelpad op de Robbenoordweg van de Verbindingsweg naar de Oom Keesweg. Het pad van anderhalve meter breed en circa anderhalve kilometer lang is er gekomen op initiatief van de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer ondersteund door de bewoners, wandelaars en veel steunbetuigers.

Onder deskundige leiding van Loonbedrijf Sturm-Jacobs hebben de mannen van de loonbedrijven Sturm-Jacobs, Van der Meer en Hopmans en de Van Gelder Groep vele uren in de kou gestaan. Eerst met drie kranen het pad afgraven. Dan doek en met twee lagen gemalen asfalt afdekken en de lagen gemalen asfalt walsen. Als het weer het toelaat worden het pad nog afgedekt met een toplaag fijn asfalt. Door de stevige wind viel het niet mee om het doek uit te rollen, gelukkig kwam er hulp van bewoners en vrijwilligers.
Het pad is gesubsidieerd en gesponsord door de provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, Van Gelder Groep, Loonbedrijf Van der Meer, Loonbedrijf Hopmans en Loonbedrijf Sturm-Jacobs.
Met de wens dat er vele voetjes veilig van dit pad gebruik gaan maken.