Sportdorp Wieringermeer

In gemeente Hollands Kroon startte in september 2018 het project Sportdorp Wieringermeer met als thema; samen in beweging. Sportdorp Wieringermeer is een project voor 65-plussers in de vier kernen van Wieringermeer; Slootdorp, Wieringerwerf, Kreileroord en Middenmeer. In dit gebied was voor ouderen weinig aanbod om te bewegen, terwijl het aantal ouderen in dit gebied toeneemt.

Team Sportservice Noordkop Kroon nam het initiatief voor dit project waarmee meer ouderen de kans krijgen te bewegen en te ontmoeten. Het rijk verleent subsidie. De afgelopen jaren creërden beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties een beweegaanbod dat aansluit bij de behoeften van 65-plussers.

De deelnemende partijen zijn vastbesloten om het sportaanbod zó aan te passen dat meer ouderen gaan sporten. Met sport als bindmiddel wordt bijgedragen aan vitaliteit van inwoners, leefbaarheid in de kernen en het behoud van voorzieningen. Sportdorp is van start gegaan met een fit-test gevolgd door een kennismakingsprogramma waar ook het valpreventieprogramma ‘In Balans’ deel van uitmaakt. Hieruit zijn twee nieuwe beweeggroepen ontstaan: Top Fit Kreileroord in Kreileroord  (Advendo) en Fit op de Been in Slootdorp (Mens & Co). 

Dorpshuizen, sporthallen en sportlocaties krijgen een centrale functie als ontmoetingsplaats (om zo het sociaal netwerk te versterken) en als locatie voor laagdrempelig sportaanbod. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, als aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

In Sportdorp Wieringermeer trekken sportaanbieders en maatschappelijke organisaties samen op om 65-plussers in beweging te krijgen.

Deze sportaanbieders doen mee :

 

 

 

Sportdorp Wieringermeer is een samenwerking tussen Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer en :

Team Sportservice Noordkop
Team Sportservice Noordkop is het sportloket voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Je kunt hier o.a. terecht voor verenigingsadvies, bewegingsonderwijs en sporten in de wijk voor jong en oud. 

Voetbalvereniging DWOW (Wieringerwerf)
Voetbalvereniging DWOW is opgericht in 1951 als een vereniging die voor iedereen toegankelijk moet zijn. DWOW staat voor ‘Door Wilskracht Overwinnen’. Er is ook een zaalvoetbalafdeling bij DWOW.

Mens & Co
Mens & Co is een samenwerkingsverband tussen de oefentherapeuten Mensendieck/Cesar in de Kop van Noord-Holland. Het doel van Mens & Co is het verbeteren van de samenwerking tussen deze oefentherapeuten. 

Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn (WPW) is er voor iedereen die praktische diensten nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. WPW is actief in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. Wonen Plus Welzijn is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Incluzio Hollands Kroon
Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. 

AV Wieringermeer (Wieringerwerf)
Atletiekvereniging Wieringermeer. Atletiek is een oude sport waar de sporters (atleten) individueel of in groepen kunnen presteren. 

LSBO Hollands Kroon
Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) in de gemeente Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden, senioren- en activiteitenverenigingen. 

Gemeente Hollands Kroon