Sportdorp Wieringermeer

In gemeente Hollands Kroon startte in september 2018 het project Sportdorp Wieringermeer met als thema; samen in beweging.

Sportdorp Wieringermeer is een project voor 65-plussers in de vier kernen van Wieringermeer; Slootdorp, Wieringerwerf, Kreileroord en Middenmeer. In dit gebied was voor ouderen weinig aanbod om te bewegen, terwijl het aantal ouderen in dit gebied toeneemt.

Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon nam het initiatief voor dit project waarmee meer ouderen de kans krijgen te bewegen en te ontmoeten. Het rijk verleent subsidie. De afgelopen twee jaar creërden beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties een beweegaanbod dat aansluit bij de behoeften van 65-plussers.

De deelnemende partijen zijn vastbesloten om het sportaanbod zó aan te passen dat meer ouderen gaan sporten. Met sport als bindmiddel wordt bijgedragen aan vitaliteit van inwoners, leefbaarheid in de kernen en het behoud van voorzieningen. Sportdorp is van start gegaan met een fit-test gevolgd door een kennismakingsprogramma waar ook het valpreventieprogramma ‘In Balans’ deel van uitmaakt. Hieruit zijn twee nieuwe beweeggroepen ontstaan: Top Fit Kreileroord in Kreileroord  (Advendo) en Fit op de Been in Slootdorp (Mens & Co). 

Dorpshuizen, sporthallen en sportlocaties krijgen een centrale functie als ontmoetingsplaats (om zo het sociaal netwerk te versterken) en als locatie voor laagdrempelig sportaanbod. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, als aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

In Sportdorp Wieringermeer trekken sportaanbieders en maatschappelijke organisaties samen op om 65-plussers in beweging te krijgen.