Bestuur

De stichting bestaat uit een algemeen bestuur, expertteams en adviesraad.

De taak van het algemeen bestuur is om in overleg met gemeente Hollands Kroon, scholen en adviesraad (verenigingen) te komen tot een compleet plan voor een verantwoorde ontwikkeling van Campus de Terp. Dit vraagt veel kennis op diverse gebieden, hierbij wordt het bestuur ondersteund door extern advies.

Het algemeen bestuur bestaat uit:

 • Age Miedema – voorzitter
 • Trudi Groot-Tops – vice voorzitter
 • Sjoerd Bruinsma – secretaris
 • Johan Vos – penningmeester
 • Wim van der Wal – vice penningmeester
 • Herman Hommen
 • Ruuth Jung
 • Ramon Veldboer
 • Maaike Esselink
 • Sjaak Beentjes
 • Bart Klaver
 • afgevaardigde namens de Adviesraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Age Miedema
 • Trudi Groot-Tops
 • afgevaardigde namens het algemeen bestuur

Bestuurssecretaris: Monique de Vries-Bosmans

Agenda

 • algemeen bestuur vergadert de laatste donderdag van de maand
 • dagelijks bestuur vergadert wekelijks

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuur@sportwelzijnwieringermeer.nl