Windfonds

WindfondsEnige tijd geleden hebben wij een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning vanuit het Windfonds van Windpark Wieringermeer t.b.v. zwemmen voor statushouders in Zwembad De Terp.

Het totaal aantal aanvragen was enorm. Maar liefst 38 verenigingen en lokale initiatieven hebben voor een bedrag van ruim € 200.000,- aanvragen ingediend, terwijl het bestuur van het Windfonds € 75.000,- te besteden had.

Onze aanvraag is beoordeeld aan de hand van een aantal wegingsfactoren, waaronder de doelstellingen van het Windfonds. Na weging scoorde onze aanvraag helaas onvoldoende punten om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen.

Als dank voor de moeite en inspanning troffen wij een attentie bijgesloten in de brief.

Windfonds