Aanvraag Lokaal Sportakkoord

 Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is één van de partners in Sportakkoord Hollands Kroon. Wij hebben verschillende aanvragen ingediend voor diverse projecten. Onderstaand leest u de berichtgeving over de voortgang van de behandeling van deze aanvragen.

‘In overleg met de gemeente is besloten dat de besluitvorming rondom toekenning van het stimuleringsbudget tot nader orde is uitgesteld in verband met het coronavirus. Het merendeel van de aanvragen die al ingediend waren, behoefden meer uitwerking om voor toekenning van budget in aanmerking te komen. Deze partners zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Zij kunnen hun aanvragen opnieuw indienen’.

Wij wachten af wanneer er meer duidelijkheid komt. Ons is geen aanvullende informatie gevraagd. Wij houden u op de hoogte. 

Aanvraag Lokaal Sportakkoord