Bijeenkomst Gebruikers Sportaccommodatie(s) Campus de Terp

Op 18 november en 16 december j.l. heeft er een (online) bijeenkomst plaatsgevonden in de aanloop naar het ontwerp van de toekomstige sportvoorzieningen voor Campus de Terp. Deze digitale bijeenkomsten stonden onder leiding van Mark Bennenbroek van Treem. Het doel van deze avonden is om de mogelijkheden met elkaar te verkennen hoe de indeling van de sportruimte vorm kan krijgen, hoe de verschillende functies hier een plaats kunnen krijgen en hoe de input vanuit de gebruikers door de professionals in hun ontwerpen verwerkt zal worden.

Gebruikers van de huidige Zuiderzeehal en vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs waren aanwezig. Vanuit de diverse verenigingen werd nog eens aangegeven waar de aandachtspunten liggen.

Tijdens deze avond was er gelegenheid om kennis te maken met de architecten van architectenbureau Slangen en Koenis. Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) heeft na een zorgvuldige procedure de keuze gemaakt om met dit bureau te gaan samenwerken. Slangen en Koenis heeft een ruime specifieke ervaring met het ontwerpen van sporthallen en zwembaden.  Wij vertrouwen op een constructieve samenwerking (www.slangenkoenis.nl).

Verder was Pim Scherpenzeel namens Scherp Advies (www.scherp-advies.nl) aanwezig. Een inspirator, idee√ęnleverancier, brainstormpartner en adviseur voor alles wat te maken heeft met het inrichten van ruimtes voor sport en bewegen, zoals sporthallen en gymzalen. Hij legt verbindingen tussen gebruikers en opdrachtgever en vertaalt gebruikerswensen naar realistische programma’s.

De bijeenkomsten stonden in het teken van de ”droge” sportaccommodatie, met andere woorden, het zwembad en het overleg met de gebruikers hiervan volgen in het nieuwe jaar.

Bijeenkomst Gebruikers Sportaccommodatie(s) Campus de Terp