Besluitvorming Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus de Terp

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 6 oktober 2020 zijn waardering uitgesproken over samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus de Terp. Deze Campus wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport zoals zwemmen en binnen- en buitensport. De Campus moet gebouwd worden aan de Terpweg in Wieringerwerf. De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon, schoolbesturen en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. In deze overeenkomst staat onder andere dat de gemeente Hollands Kroon garant staat voor het bedrag van 13,25 miljoen euro voor de bouw van binnen- en buitensportvoorzieningen. Ook wordt er 6,1 miljoen vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Hoewel er een aantal kritische vragen waren over de garantstelling, heeft de raad met 26 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met het voorstel.

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is heel blij met de positieve besluitvorming van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Samen met de partners zullen we op weg gaan naar een passend ontwerp binnen het landschap en de verdere ontwikkeling van Campus de Terp vormgeven. Een fraaie locatie, een prachtig plan, waarbij wij de inbreng van en de contacten met de inwoners willen intensiveren. Van ons, voor ons en door ons. Wij doen het samen!

Campus de Terp komt hiermee dichter in zicht. Wij staan klaar om een volgende stap te zetten.

nieuwsbrief gemeente Hollands Kroon

 

 

Besluitvorming Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus de Terp