Sportdorp Wieringermeer

Sportimpulsaanvraag toegekend: samen in beweging in gemeente Hollands Kroon

Schagen, 18 juli 2018

Team Sportservice Schagen zet samen met lokale partners 14 Sportimpuls-projecten in om zoveel mogelijk mensen de kracht van sport en bewegen te laten ervaren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van de subsidieaanvragen Sportimpuls van Team Sportservice Schagen. De uitslag van deze subsidieronde is onlangs bekend geworden.

De Sportimpuls is een subsidie van ZonMw. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Begin juli ontvingen alle sport- en beweegaanbieders die een Sportimpuls-subsidieaanvraag hebben gedaan bericht over honorering of afwijzing.

Sportdorp Wieringermeer; samen in beweging

In gemeente Hollands Kroon start in september het project Sportdorp Wieringermeer; samen in beweging. Sportdorp Wieringermeer richt zich op alle 65+ers, waarbij deze groep op basis van leeftijd, drempels en behoeften enerzijds en vitaliteit (of mate van kwetsbaarheid) anderzijds onderverdeeld wordt in 4 segmenten: jonge (65-75 jr) vitale ouderen, jonge kwetsbare ouderen, oudere (75+) vitale ouderen en oudere kwetsbare ouderen.

Aanpak

De deelnemende partijen zijn vastbesloten om het sportaanbod zó aan te passen dat meer doelgroepen meer gaan sporten. Met sport als bindmiddel wordt bijgedragen aan vitaliteit van inwoners, leefbaarheid in de kernen en het behoud van voorzieningen.

De aanpak wordt uitgebreid met een fittest gevolgd door een kennismakingsprogramma waarvan ook het valpreventieprogramma In Balans onderdeel uitmaakt. Dorpshuizen, sporthallen en sportlocaties krijgen een centrale functie als ontmoetingsplaats (om het sociaal netwerk te versterken) en als locatie voor laagdrempelig sportaanbod. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

Partners

In Sportdorp Wieringermeer trekken deze sportaanbieders samen op om 65+-ers in beweging te krijgen: voetbalvereniging DWOW, AV Wieringermeer e.o., Dansstudio Dazzling, gymvereniging Advendo, korfbalvereniging Vido, Sport & Fitness Wieringermeer, TC De Maaier, TC Middenmeer, voetbalvereniging Flevo, zwembad De Terp, Mens & Co, maatschappelijke organisaties (Incluzio, LSBO Hollands Kroon, Wonen Plus Welzijn), gemeente Hollands Kroon, Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, Team Sportservice Schagen en Hogeschool Inholland.

Goede score van de aanvragen

Naast dit project zijn er meer subsidieaanvragen geweest van Team Sportservice Schagen. Van de 15 aanvragen waarbij Team Sportservice betrokken was zijn er 14 toegekend. Zeven aanvragen vallen onder de reguliere Sportimpuls, vier aanvragen zijn gericht op jeugd in lage inkomensbuurten (regeling JILIB) en drie aanvragen vallen onder de regeling Kinderen Sportief op Gewicht. Meer informatie over de Sportimpuls vind je op de website Sport en bewegen in de buurt.

Gebruik van succesvolle interventies

Alle aanvragen waar Team Sportservice bij betrokken was zijn gericht op het creëren van vernieuwend aanbod voor de groepen die dat het hardst nodig hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van erkende en succesvolle interventies zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden en de kans op slagen van het project groot is. Daarnaast was het gebruik van het reeds aanwezige sportkapitaal -bestaande uit onder andere accommodaties, aanbieders, kader en bewegingsonderwijs- een belangrijk speerpunt.

Meer informatie

Voor meer informatie over Sportdorp Wieringermeer; samen in beweging kun je contact opnemen met Sabine van Lochem van Team Sportservice Schagen via 0224-214774 of svanlochem@teamsportservice.nl.

Sportdorp Wieringermeer
Tags: