Opleiding tot ‘lifeguard’

De zwembaden in de gemeente Hollands Kroon, verenigd in HOZE, organiseren gezamenlijk de opleiding tot toezichthouder, de zogenaamde lifeguard. Het gaat HOZE in eerste instantie om mensen die toezichthouden als aanvulling op het professioneel personeel tijdens recreatie- of banenzwemmen om de veiligheid te waarborgen.

Praktijk en theorie

Voor deze opleiding zijn vier avonden uitgetrokken en zal wat ‘huiswerk’ moeten worden verricht. De inhoud hiervan is zowel praktisch als theoretisch. Het theoretische deel is voornamelijk gericht op inrichting en eisen van een zwembad w.b. techniek, hygiëne, veiligheid. De cursist oriënteert zich op deze onderwerpen en de wettelijke regelgeving op dit gebied. Daarnaast komt de eigen zwemvaardigheid aan de orde en moeten er de nodige proeven worden afgelegd; pop opduiken, onderwater zwemmen, gekleed zwemmen, reddingzwemmen e.d. (minimum leeftijd 18 jaar)

De cursus wordt gehouden in Zwembad De Venne op woensdagavond 4, 11, 18 en 25 juli. Tijdens de zomervakantie kan worden stage gelopen bij de professionals.

Vervolgcursus

Na de zomervakantie kunnen de mensen desgewenst verder met een vervolgcursus, gericht op het zelfstandig toezichthouden. In deze vervolgopleiding worden de details van een veilige toezicht en de verantwoordelijkheden van het werk verder uitgewerkt. Wanneer er wordt gewerkt aan de meest strenge eisen (oranje kruis) behoren ook EHBO- en BHV-cursus tot de opleiding.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

De opleiding wordt vergoed door het zwembad, maar hiermee verplicht de cursist zich wel tot een aantal uren vrijwillig toezichthouden tegen een vrijwilligersvergoeding. Informatie en/of opgave via het eigen zwembad of centraal bij denieuwevenne@gmail.com

Opleiding tot ‘lifeguard’
Tags: