Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidie vanuit het ministerie van VWS en geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis.

Een aantal sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn uit Wieringermeer zijn samen met Team Sportservice Schagen bezig een aanvraag voor deze subsidie te schrijven. Omdat in Wieringermeer de leeftijdsgroep 65+-ers nu en in de komende jaren de grootste groep inwoners is richt de aanvraag zich op deze leeftijdscategorie, waarbij deze groep op basis van leeftijd, drempels en behoeften enerzijds en vitaliteit (of mate van kwetsbaarheid) anderzijds onderverdeeld wordt in 4 segmenten. De sport- en beweegaanbieders zijn vastbesloten hun sportaanbod samen met de maatschappelijke partners zó aan te passen dat meer 65+-ers (meer) gaan bewegen. Met sport als bindmiddel wordt bijgedragen aan de vitaliteit van de inwoners, de leefbaarheid in de kernen en het behoud van voorzieningen!

Deadline voor het indienen van de aanvraag is donderdag 22 februari om 14.00 uur.

Sportimpuls
Tags: