Scholen & Kinderopvang

De toekomstige sport- en scholencampus biedt plaats aan een brede school voor het basisonderwijs. De brede school en de naastgelegen middelbare school rsg Wiringherlant maken gebruik van de sportfaciliteiten voor een optimale invulling van het bewegingsonderwijs. In de brede school komt ook peuteronderwijs en kinderopvang.

Plannen worden ontwikkeld in samenwerking met de schoolbesturen, het bestuur van de kinderopvang en de gemeente Hollands Kroon.

 

1932 ~ de bijzonder neutrale Wieringermeerschool in Slootdorp, destijds een unicum in Nederland