Wie is SSWW?

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer werkt plannen uit voor de bouw van een sport- en scholencampus, een plek waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten.

De campus is van en voor iedereen in de Wieringermeer. We maken gebruik van de kennis die er in de Wieringermeer is; hoe Agriport zuinig met energie omgaat, van de kennis die er is over sport en beweging bij docenten en sportclubs en hoe je een toekomstbestendige school ontwikkelt in samenwerking met de schoolbesturen. ​​

Wie is SSWW?