Mooie opkomst op onze avond voor verenigingen en sportaanbieders

Op 27 maart vond de eerste verenigingsavond van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer plaats. Een avond met volop informatie voor verenigingen en sportaanbieders. In een ongedwongen prettige sfeer was er ruimte om de status van de campus te bespreken, de zaken die de stichting bereikt heeft en wat er allemaal opgepakt wordt. Ook werd er gekeken naar voordelen die voor verengingen en sportaanbieders van belang zijn.

 

Uitleg over o.a. nieuwe cursussen voor AED en sportblessures, de jeugdtriatlon, aangepast sporten en sportaanbod voor ouderen is voorbijgekomen. De nieuwe coördinator Sport en Welzijn, Thea de Jong, gaf aan hoe zij in haar nieuwe rol kan ondersteunen en hoe belangrijk de samenwerking tussen o.a. verenigingen, bedrijfsleven, scholen en gemeente is om bewegen, sporten en welzijn in de Wieringermeer goed op de kaart te zetten. Gesprekken hierover zijn al bezig.

Sigrid Schweitzer van teamsportservice Noordkop vertelde over de subsidies waar mogelijk gebruik van gemaakt kan worden. Belangrijk om in het doolhof van opties een beetje de weg te kunnen vinden. Daarna gaf Vanessa Zuidema een presentatie over haar sport darten. Op haar eigen toernooimuziek werd ‘Little Blondy’ warm onthaald. Vanessa werd in 2017 met het dames Nederlands team in Japan wereldkampioen. Mooi om te horen hoe zij met haar talent en hardwerken zoveel bereikt heeft.

De aanwezigen gingen in kleinere groepjes uiteen om te discussiëren over mogelijkheden hoe een sportpas in de Wieringermeer ingevoerd kan worden. De aanwezigen zorgden voor waardevolle input voor de stichting om verder te op te pakken in de realisatie hiervan.

 

Aan het slot van de avond gaf Vanessa nog een dartclinic waarbij met haar advies gedart kon worden.

Enthousiaste reacties over de avond maakten dat we als stichting een soortgelijke bijeenkomst een ‘save de date’ gaven. Op 2 oktober steken we met inbreng van de verenigingen de koppen weer bij elkaar. Samen komen we tot mooie dingen.

 

Mooie opkomst op onze avond voor verenigingen en sportaanbieders