Intentieovereenkomst ondertekend!!

Op woensdag 10 oktober is de intentieovereenkomst (IOK) getekend, een belangrijke stap in de realisatie van campus ‘De Terp’. De realisatie van de campus bestaat uit drie basisscholen, kinderopvang, sporthal, zwembad en faciliteiten voor buitensporten. Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is de initiatiefnemer voor het realiseren van de campus.

Samenwerken

De IOK is tot stand gekomen door samenwerking van de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, Gemeente Hollands Kroon, schoolbesturen van het basisonderwijs Sarkon, Surplus en Kopwerk, het voorgezet onderwijs SOVON en kinderopvang Kappio. In de IOK staat beschreven dat alle partijen de intentie hebben om campus ‘De Terp’ te realiseren in Wieringerwerf.
De bedoeling van de gezamenlijke partijen is mensen te binden en groei in de regio te bevorderen. De betrokken partijen willen een bijdrage leveren aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de Wieringermeerpolder en omstreken door de leef-, leer-, werk-, sport- en woonomgeving te verbeteren. Uitgangspunt is dat de programmering van campus ‘De Terp’ aansluit op de regionale kenmerken: agricultuur, high tech, natuur en duurzame energieopwekking voor een periode van 40 jaar.

De campus wordt een plek waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten ongeacht je talent. Een plek waar basisscholen en voortgezet onderwijs naadloos samenwerken. Met voor- en naschoolse opvang in een stimulerende omgeving. Waar het bedrijfsleven meebouwt  aan de campus, maar ook helpt omgevingsgericht leren vorm te geven.

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is blij met dit resultaat.

 

Intentieovereenkomst ondertekend!!