Adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van SSWW. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties – de toekomstige gebruikers van de campus. De adviesraad adviseert bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van de huidige accommodatie, het nieuw te bouwen complex en de programmering ervan.

Om draagvlak te creëren moeten de plannen van onderaf komen. Het is van groot belang dat de gebruikers van de campus zich thuis voelen en toegevoegde waarde zien in het project.

De volledige adviesraad vergadert ad-hoc en op wisselende (sport)locaties.

De adviesraad wordt gecoördineerd door Otto Smit, Monique de Vries-Bosmans, Gidus Hopmans, Hendrik Visser. Zij komen eens per maand bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en kiezen een ‘gast aan tafel’.

U bent vrij om de bijeenkomsten van de adviesraad bij te wonen. Bij interesse kunt u een mail sturen aan; adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl.