Adviesraad

Om draagvlak te creëren moeten de plannen van onderaf komen. Het is van groot belang dat de gebruikers van de campus zich thuis voelen en toegevoegde waarde zien in het project.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van SSWW. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties – de toekomstige gebruikers van de campus. De adviesraad adviseert bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van het te bouwen complex.

Steen is voorwaarde, mensen maken het succes

Leden

Leden van de Adviesraad zijn:

Agenda

De adviesraad vergadert incidenteel op wisselende locaties. De adviesraad wordt gecoördineerd door Otto Smit, André Bliek en Monique de Vries-Bosmans.

U bent vrij om de bijeenkomsten van de adviesraad bij te wonen. Bij interesse kunt u een mail sturen naar adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl voor exacte datum, tijd, locatie en agenda. Vermeld uw naam en welke vereniging, stichting of organisatie u vertegenwoordigt.

Ook andere vragen kunt u stellen via adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl.