Kinderopvang

Kappio is de samenwerkende partner in de sport- en scholencampus op het gebied van kinderopvang.

De stichting vindt verbinding van peuterscholen, kinderopvang  en buitenschoolse opvang aan onderwijslocaties heel belangrijk. Vanuit samenwerking met het onderwijs wordt een sterk inhoudelijk, compleet aanbod gecreëerd op het gebied van spelend leren, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. We willen een brug bouwen tussen kinderopvang en onderwijs door het ontwikkelen van een kindcentrum en zo een doorgaande lijn waarborgen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs en talentontwikkeling. Kappio volgt alle kinderen nauwlettend, zodat al op jonge leeftijd bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, de spraaktaal, het speelgedrag, de zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het algehele welbevinden van het kind. Extra uitdaging wordt dan geboden bij meerkunners of juist extra ondersteuning bij kinderen met een achterstand.

Er wordt gewerkt met een erkend VVE-programma, zoals Puk & Ko en Startblokken. Vóór- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het landelijke onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten, ook Hollands Kroon, betrekken de Jeugdgezondheidszorg  i.c. de consultatiebureaus, bij de VVE vanwege hun groot bereik in de voorschoolse fase, met name in de fase tussen 0 en 2 jaar.

Voordelen van samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs:

  • Doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-12 jaar.
  • Soepele overgangen en warme overdracht waar van toepassing.  
  • Gebruik maken van elkaars expertise.
  • Goed contact op de werkvloer zorgt voor een constante omgeving voor het kind
  • Regelmatig overleg op directie- en bestuursniveau.
  • Samen onder één dak met meerdere faciliteiten
  • Gezamenlijke relatie met ouders vanuit zowel kinderopvang als onderwijs


Locaties

Peuterschool Klein Duimpje
Bij peuterschool Klein Duimpje worden peuters spelenderwijs gemotiveerd om zich te ontwikkelen.
Klein Duimpje is
te vinden in basisschool Het Baken en is voor álle peuters toegankelijk.

peuters 

Kinderdagverblijf Seppelin Don Bosco
Bij kinderdagverblijf Seppelin Don Bosco worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een verticale groep. Deze leeftijdsopbouw leert kinderen om elkaar te helpen en rekening  te houden met kinderen van andere leeftijden. Zoals uit de naam is af te leiden, is het kinderdagverblijf gevestigd in basisschool Don Bosco te Wieringerwerf. 

Buitenschoolse opvang Seppelin Don Bosco
Bij BSO Seppelin Don Bosco in Wieringerwerf is samen je eigen talent ontdekken, het motto. De groep is de thuisbasis, waar rust en een huiselijke sfeer te vinden is. Samen een boekje lezen, heerlijk spelen in de verschillende hoeken, een spelletje doen of een prachtig bouwwerk maken. Lekker knutselen of samen met vriendjes en vriendinnetjes zingen en verkleden. De kinderen zijn veel buiten te vinden; voor een potje voetbal, tikkertje spelen of een speurtocht. Zowel vóór als na schooltijd wordt opvang geboden voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  

Kinderdagverblijf De Zilvermeeuw
Kinderen van 0 tot 4 jaar worden bij kinderdagverblijf De Zilvermeeuw opgevangen in een verticale groep. Deze leeftijdsopbouw zorgt ervoor dat de groep lijkt op een gezin. De kleine kinderen leren van de grote kinderen en andersom. Het open karakter van Jenaplan kindcentrum De Zilvermeeuw biedt ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Op deze locatie is veel aandacht voor zorg voor dieren en planten.

Buitenschoolse opvang De Zilvermeeuw
Vóór schooltijd kunnen kinderen hier rustig de dag beginnen. Als de schooldag voorbij is willen kinderen vaak hun verhaal kwijt, lekker uitrazen met vriendjes en vriendinnetjes of juist even helemaal niets doen. De kinderen krijgen deze ruimte. Ze mogen zelf kiezen wat ze willen doen, verblijven in een huiselijke omgeving en krijgen persoonlijke aandacht. De ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd door een gevarieerd aanbod van activiteiten. Indien gewenst helpen we de kinderen bij het maken van huiswerk. Tijdens vakanties worden extra activiteiten en uitstapjes georganiseerd.