Onderwijs

Scholen en Kinderopvang 

De toekomstige sport- en scholencampus biedt plaats aan een kindcentrum voor het basisonderwijs. Het kindcentrum en de naastgelegen middelbare school rsg Wiringherlant maken gebruik van de sportfaciliteiten voor een optimale invulling van het bewegingsonderwijs. In het kindcentrum komt tevens peuteronderwijs en kinderopvang.

Plannen worden ontwikkeld in samenwerking met de schoolbesturen, het bestuur van de kinderopvang en de gemeente Hollands Kroon.

 

1932 ~ de bijzonder neutrale Wieringermeerschool in Slootdorp, destijds een unicum in Nederland