Expertgroepen

Binnen SSWW zijn de volgende expertgroepen ontstaan:

 • Communicatie: Trudi Groot-Tops, Herman Hommen, Diana Leertouwer, Tity Brugman, Marian Bijl, Monique de Vries-Bosmans, Freek Steeman, Annemiek Meijerink
 • Welzijn: Age Miedema (SSWW), Ruuth Jung (SSWW), Tine Sleutel (speciaal onderwijs), Rebecca Weij (Incluzio), Jeroen Zandstra  (fysiotherapie), Gertjan Dekker (directie Rataplan), Harm van den Hoff (LSBO), Linda Verbeek (directies PO), Klazien Bakker (ouderengym), Remi Kluvers (PO), Robin Brouwer (VO), Vrouwtje Sanders (HK), Maaike Esselink
 • Kennisteam verbindingen: Age Miedema – voorzitter (SSWW), Sjaak Beentjes (directie), Trudi Groot-Tops (SSWW), Gert Jan Veeter (onderwijs), Marco Kerssens (HK), Petra Bais (HK), Jan Klopstra (HK), Jolande Walraven – notulen
 • Financiën: Age Miedema, John Deckers, Johan Vos, Wim van der Wal, André Bliek, Petra van Schie
 • Bedrijven: Ramon Veldboer, Keith Lahor, Alice Hart, Age Miedema, José Vosbergen
 • Infrastructuur: Marco Kerssens, Sjoerd Bruinsma, André Gout, Bas Prins, Sjaak Beentjes, Gert Jan Veeter, Jeffrey Koops
 • Stuurgroep onderwijs: Gert Jan Veeter, José Vosbergen, John Deckers, Marga Hendriks, Alice Hart
 • Ontwerpteam school en sport: Th. Ursem, Ton Dekkers, André Haagendoorn, Gerrit Waardenburg, Sjaak Beentjes, Gert Jan Veeter
 • Overname verkenning bestaande sportzalen: Johan Vos, Ruuth Jung, Sjoerd Bruinsma, Ramon Veldboer, Sjaak Beentjes, André Bliek – voorzitter
 • Sporthal: Ruuth Jung, Remi Kluvers, Reinier Wagner, collega’s VO
 • Zwembad: Age Miedema, Erik de Nooij, Tity Brugman, Gré Hoitink, Trudi Groot-Tops (HOZE), Sjaak Beentjes, Herman Hommen (HOZE)
 • Buitensporten: Klaas Hoornsman, Hendrik Visser, Ruuth Jung, Reinier Wagner, Herman Hommen, Sjoerd Bruinsma, Niels de Vries, Kees Bosman, Dick Meyer

Voor informatie over de vergaderingen van de verschillende expertgroepen kunt u contact opnemen met info@sportwelzijnwieringermeer.nl.