Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:

 • Age Miedema – voorzitter
 • Trudi Groot-Tops – vice voorzitter
 • Sjoerd Bruinsma – secretaris
 • Johan Vos – penningmeester
 • Wim van der Wal – vice penningmeester
 • Gerrit Waardenburg
 • Herman Hommen
 • Ruuth Jung
 • Ramon Veldboer
 • Klaas Hoornsman
 • Maaike Esselink
 • Monique de Vries-Bosmans – adviesraad
 • André Bliek – adviesraad
 • Otto Smit – adviesraad
 • Sjaak Beentjes – directie

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Sjaak Beentjes – directie
 • Age Miedema
 • Trudi Groot-Tops
 • Sjoerd Bruinsma
 • Wim van der Wal

Agenda

Het algemeen bestuur vergadert tweewekelijks, het dagelijks bestuur vergadert wekelijks.

Wilt u meer weten of heeft u punten welke u graag besproken ziet worden, neem contact op met één van de leden of stuur een mail naar secretaris@sportwelzijnwieringermeer.nl