Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:

 • Age Miedema – voorzitter
 • Trudi Groot-Tops – vice voorzitter
 • Sjoerd Bruinsma – secretaris
 • Johan Vos – penningmeester
 • Wim van der Wal – vice penningmeester
 • Herman Hommen
 • Ruuth Jung
 • Ramon Veldboer
 • Maaike Esselink
 • Sjaak Beentjes
 • Bart Klaver
 • Gerben Beers
 • afgevaardigde namens de Adviesraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Age Miedema
 • Trudi Groot-Tops
 • afgevaardigde namens het algemeen bestuur

Bestuurssecretaris: Monique de Vries-Bosmans

Agenda

 • algemeen bestuur vergadert de laatste donderdag van de maand
 • dagelijks bestuur vergadert wekelijks

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuur@sportwelzijnwieringermeer.nl