Stichting

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is in 2016 opgericht toen duidelijk werd dat er behoefte was aan een brede school voor drie basisscholen in Wieringerwerf, kinderopvang en een centrale plek voor sport en welzijn. SSWW zet zich in voor het bevorderen van sport en welzijn in de Wieringermeer en werkt plannen uit voor de bouw en inrichting van De Terp met een brede school en kinderopvang, de bouw en of de renovatie van zwembad De Terp.

SSWW wil naast sport en onderwijs, welzijnsvoorzieningen aanbieden. De campus wordt de ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan alle zwem-, binnen- en buitensporten.

Bij de eerste plannen is de adviesraad opgericht om alle verenigingen, stichtingen en welzijnsorganisaties een stem te geven. Graag willen we dat ook u meedenkt! En dat u in de toekomst een plek vindt op de sport- en scholencampus.

Vanuit SSWW en de adviesraad is het bestuur benoemd. De taak van het bestuur is om in overleg met gemeente, scholen en alle verenigingen te komen tot een compleet plan waar alle aspecten samen komen die tot een verantwoorde ontwikkeling hiervoor kan leiden. Dit is veelomvattend en vraagt veel kennis op verschillende vlakken, financieel, onderwijskundig, technisch, sociaal, planologisch enz. enz. Het bestuur kan dit allemaal niet alleen en heeft advies van deskundigen hiervoor gevraagd.

Onder SSWW zijn diverse expertgroepen  gevormd, zoals communicatie, scholen, zwembaden, binnensporten en buitensporten. De expertgroepen richten zich op een specifiek deel van het totale project.

Gerealiseerde projecten zijn :

  • behoud van de oude gymzalen van het RSG-Wiringherlant
  • creëren van een veilige wandelroute rondom Wieringerwerf (Verbindingsweg, Robbenoordweg, Oom Keesweg)

Mijlpalen

Uitgangspunt is om de sport- en scholencampus in 2020 volledig in gebruik te nemen. Gestart wordt met de brede school, gevolgd door het zwembad, de sporthal en sportvelden.

Om dit te realiseren moeten nog heel wat mijlpalen gerealiseerd worden:

  • oktober 2017: Programma van Eisen is opgesteld
  • december 2017: plan wordt besproken in de raadsvergadering
  • december 2017: het bestuur is verkozen en neemt zitting
  • 2020: de volledige sport- en scholencampus wordt in gebruik genomen

Ontstaan

Piet de Groot, Sjoerd Bruinsma en Herman Hommen hebben aangevuld met enkele leden van andere verenigingen  in 2013 een stichting opgericht onder de naam ‘Stichting de Terp’. ‘Stichting de Terp’ is niet officieel gevormd en heeft gehandeld uit de vorm in oprichting. ‘Stichting de Terp’ was wel een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente Hollands Kroon voor het benaderen van het verenigingsleven.

Het eerste gerealiseerde project kwam in hetzelfde jaar 2013 toen door bemiddeling de zalen bij het oude RSG-Wiringherlant zijn behouden. Nu gaan scholieren niet met de bus naar andere locaties voor lichamelijke opvoeding en kunnen diverse sportclubs gehuisvest worden. 

Na vele discussies over het accommodatiebeleid van Hollands Kroon werd besloten de  zwembaden te sluiten. Dit gaf veel weerstand bij de bevolking, waarna de HOZE groep werd gevormd. Met de HOZE groep wordt een eerste aanzet gedaan voor een integraal plan om de vier zwembaden in Hollands Kroon open te houden. Door het opnemen van zwembad De Terp binnen ‘Stichting de Terp’ wordt een integraal plan van aanpak voor de sportcampus concreter.  

Dan komt er een nieuwe kans: de scholen. Het idee wordt gevormd om scholen te vestigen bij sportlocaties. Dan kan het bewegingsonderwijs van jonge kinderen verbeterd worden. Het plan is geboren. Met al deze ideeën ontstaat de behoefte om de ‘Stichting de Terp’ te verbreden. Het gaat immers niet meer alleen om sport, maar om welzijn in de breedste zin van het woord, dit wordt de nieuwe doelstelling. In 2016 wordt Stichting de Terp omgedoopt tot Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en officieel opgericht.

In 2017 ligt er een eerste schets voor de sport- en scholencampus, waarin behoud van het zwembad wordt opgenomen. SSWW werkt met scholen, verenigingen, stichtingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Hollands Kroon de plannen uit.