Stichting

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is in 2016 opgericht. SSWW zet zich in voor het bevorderen van sport en welzijn in de Wieringermeer en werkt plannen uit voor de bouw en inrichting van Campus de Terp met een brede school, kinderopvang, sporthal en zwembad. Tevens wil SSWW naast sport en onderwijs, welzijnsvoorzieningen aanbieden. De campus moet de ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, van 0 tot 100.

De stichting bestaat uit het algemeen bestuur, expertgroepen en een adviesraad.

De taak van het algemeen bestuur is om in overleg met gemeente, scholen en alle verenigingen te komen tot een compleet plan voor een verantwoorde ontwikkeling van Campus de Terp. Dit vraagt veel kennis op diverse gebieden, hierbij wordt het bestuur ondersteund door adviesbureaus. 

Vanuit SSWW zijn diverse expertgroepen gevormd. De expertgroepen richten zich op een specifiek deel van het totale project.

De adviesraad is een vertegenwoordiging van de (sport)verenigingen in de Wieringermeer.

Ontstaan

Piet de Groot, Sjoerd Bruinsma en Herman Hommen hebben – aangevuld met enkele leden van andere verenigingen – in 2013 een stichting opgericht onder de naam ‘Stichting de Terp’. ‘Stichting de Terp’ is niet officieel gevormd, maar was wel een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente Hollands Kroon voor het benaderen van het verenigingsleven.

Het eerst gerealiseerde project kwam in hetzelfde jaar 2013 toen door bemiddeling de zalen bij het oude rsg Wiringherlant zijn behouden. 

Na vele discussies over het accommodatiebeleid van Hollands Kroon werd aanvankelijk besloten de zwembaden te sluiten. Dit gaf veel weerstand bij de bevolking, waarna de HOZE groep werd gevormd. Met de HOZE groep wordt een eerste aanzet gedaan voor een integraal plan om de vier zwembaden in Hollands Kroon open te houden. Door het opnemen van zwembad De Terp binnen ‘Stichting de Terp’ wordt een integraal plan van aanpak voor de sportcampus concreter.  

Dan komt er een nieuwe kans: de scholen. Het idee wordt gevormd om scholen te vestigen bij sportlocaties. Dan kan het bewegingsonderwijs van jonge kinderen verbeterd worden. Het plan is geboren. Met al deze ideeën ontstaat de behoefte om de ‘Stichting de Terp’ te verbreden. Het gaat immers niet meer alleen om sport, maar om welzijn in de breedste zin van het woord, dit wordt de nieuwe doelstelling. In 2016 wordt Stichting de Terp omgedoopt tot Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en officieel opgericht.

In 2017 ligt er een eerste schets voor de sport- en scholencampus, waarin behoud van het zwembad wordt opgenomen. SSWW werkt met scholen, verenigingen, stichtingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Hollands Kroon de plannen uit.

Vooralsnog is het doel om Campus de Terp in 2023 volledig in gebruik te nemen. 

Gerealiseerde projecten zijn :

  • (tijdelijk) behoud van de oude gymzalen van het RSG-Wiringherlant
  • ‘t Pad, een veilige wandelroute rondom Wieringerwerf (Verbindingsweg, Robbenoordweg, Oom Keesweg)