Partners

Sportdorp Wieringermeer is een samenwerking tussen:

 • Voetbalvereniging DWOW (Wieringerwerf)
  Voetbalvereniging DWOW is opgericht in 1951 als een vereniging die voor iedereen toegankelijk  moet zijn. DWOW staat voor Door Wilskracht Overwinnen. Er is ook een handbalafdeling en een zaalvoetbalafdeling bij DWOW.
 • Team Sportservice Schagen
  Team Sportservice Schagen is het sportloket voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Je kunt bij Team Sportservice Schagen o.a. terecht voor verenigingsadvies, bewegingsonderwijs en sporten in de wijk voor jong en oud. Ook hebben we een uitgebreide Sportzoeker, waar iedereen kan zoeken naar een beweegvorm die bij hem/haar past. Wij willen bij alle inwoners van de Gemeente Schagen en Hollands Kroon door middel van beweegaanbod op maat een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen. Om dit te realiseren werken we samen met diverse maatschappelijke, sociale en sportieve partners uit de regio.
 • Mens & Co
  Mens & Co is een samenwerkingsverband tussen de oefentherapeuten Mensendieck/Cesar in de Kop van Noord-Holland. Het doel van Mens&Co is het verbeteren van de samenwerking tussen deze oefentherapeuten. Door deze samenwerking delen we onze kennis en willen we de kwaliteit van het oefentherapeutisch handelen verbeteren.
 • Wonen Plus Welzijn
  Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die praktische diensten nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. Wij zijn actief in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. Wonen Plus Welzijn is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. 
 • Incluzio Hollands Kroon 
  Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. We leveren maatwerk en naar gelang de vraag voeren we dit met eigen gekwalificeerde medewerkers uit of we schakelen gespecialiseerde zorg in. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol.
 • AV Wieringermeer (Wieringerwerf)
  Atletiekvereniging Wieringermeer. Atletiek is een oude sport waar de sporters (atleten) individueel of in groepen (estafette) moeten presteren. Atletiek wordt zowel op de weg als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek wordt wel ‘de moeder der sporten’ genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen (lopen, springen, werpen) omvat.
 • Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (Wieringerwerf)
  Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer werkt plannen uit voor de bouw van een sport- en scholencampus, een plek waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. De campus is van en voor iedereen in de Wieringermeer. SSWW maakt gebruik van de kennis die er in de Wieringermeer is; hoe Agriport zuinig met energie omgaat, van de kennis die er is over sport en beweging bij docenten en sportclubs en hoe je een toekomstbestendige school ontwikkelt in samenwerking met de schoolbesturen.
 • LSBO Hollands Kroon
  Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) in de gemeente Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden, senioren- en activiteitenverenigingen. Daarmee wordt een zeer groot deel van de senioren binnen de gemeente Hollands Kroon vertegenwoordigd.

Deze verenigingen doen mee: