Partners

Sportdorp Wieringermeer is een samenwerking tussen:

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer werkt plannen uit voor de bouw van een sport- en scholencampus, een plek waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Van en voor iedereen in de Wieringermeer.

Team Sportservice

Team Sportservice Schagen is het sportloket voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Je kunt bij Team Sportservice Schagen o.a. terecht voor verenigingsadvies, bewegingsonderwijs en sporten in de wijk voor jong en oud. Ook heeft Team Sportservice een uitgebreide Sportzoeker, waar iedereen kan zoeken naar een beweegvorm die bij hem/haar past. Doel is om bij alle inwoners van de Gemeente Schagen en Hollands Kroon door middel van beweegaanbod op maat een gezonde leefstijl te stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen. Om dit te realiseren werken ze samen met diverse maatschappelijke, sociale en sportieve partners uit de regio.

Gemeente Hollands Kroon

Mens & Co is een samenwerkingsverband tussen de oefentherapeuten Mensendieck/Cesar in de Kop van Noord-Holland. Het doel van Mens&Co is het verbeteren van de samenwerking tussen deze oefentherapeuten. Door deze samenwerking wordt de kennis gedeeld en wordt de kwaliteit van het oefentherapeutisch handelen verbeterd.

Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die praktische diensten nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. Zij zijn actief in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. Wonen Plus Welzijn is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. Ze leveren maatwerk en naar gelang de vraag wordt dit uitgevoerd met eigen gekwalificeerde medewerkers uit of met gespecialiseerde zorg. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol.

Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden, senioren- en activiteitenverenigingen. Daarmee wordt een zeer groot deel van de senioren binnen de gemeente Hollands Kroon vertegenwoordigd.

Voetbalvereniging DWOW is opgericht in 1951 als een vereniging die voor iedereen toegankelijk moet zijn. DWOW staat voor Door Wilskracht Overwinnen. DWOW heeft een handbal- en een zaalvoetbalafdeling.

Atletiekvereniging Wieringermeer. Atletiek is een oude sport waar de sporters (atleten) individueel of in groepen (estafette) moeten presteren. Atletiek wordt zowel op de weg als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek wordt wel ‘de moeder der sporten’ genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen (lopen, springen, werpen) omvat.

Deze verenigingen doen mee: