Adviesraad

Om draagvlak te creëren moeten de plannen van onderaf komen. Het is van groot belang dat de gebruikers van de campus zich thuis voelen en toegevoegde waarde zien in het project.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van SSWW. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties – de toekomstige gebruikers van de campus. De adviesraad adviseert bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van het te bouwen complex.