Partners

Sportdorp Wieringermeer is een samenwerking tussen SSWW en :

Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon
Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon is het sportloket voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Je kunt bij Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon o.a. terecht voor verenigingsadvies, bewegingsonderwijs en sporten in de wijk voor jong en oud. Op de website van Team Sport Service staat een uitgebreide Sportzoeker, waar iedereen kan zoeken naar een beweegvorm die bij hem/haar past. Team Sportservice wil bij alle inwoners van de gemeente Schagen en Hollands Kroon door middel van beweegaanbod op maat een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen. Om dit te realiseren werkt Team Sportservice samen met diverse maatschappelijke, sociale en sportieve partners uit de regio.

Voetbalvereniging DWOW (Wieringerwerf)
Voetbalvereniging DWOW is opgericht in 1951 als een vereniging die voor iedereen toegankelijk moet zijn. DWOW staat voor ‘Door Wilskracht Overwinnen’. Er is ook een zaalvoetbalafdeling bij DWOW.

Mens & Co
Mens & Co is een samenwerkingsverband tussen de oefentherapeuten Mensendieck/Cesar in de Kop van Noord-Holland. Het doel van Mens & Co is het verbeteren van de samenwerking tussen deze oefentherapeuten. Door deze samenwerking delen we onze kennis en willen we de kwaliteit van het oefentherapeutisch handelen verbeteren.

Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn (WPW) is er voor iedereen die praktische diensten nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. WPW is actief in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. Wonen Plus Welzijn is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Incluzio Hollands Kroon
Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. Incluzio levert maatwerk en naar gelang de vraag voeren we dit met eigen gekwalificeerde medewerkers uit of schakelt ze gespecialiseerde zorg in. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol.

AV Wieringermeer (Wieringerwerf)
Atletiekvereniging Wieringermeer. Atletiek is een oude sport waar de sporters (atleten) individueel of in groepen (estafette) moeten presteren. Atletiek wordt zowel op de weg als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek wordt wel ‘de moeder der sporten’ genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen (lopen, springen, werpen) omvat.

LSBO Hollands Kroon
Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) in de gemeente Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden, senioren- en activiteitenverenigingen. Daarmee wordt een zeer groot deel van de senioren binnen de gemeente Hollands Kroon vertegenwoordigd.

Gemeente Hollands Kroon

Deze sportaanbieders doen mee :