Adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van de stichting. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties – de toekomstige gebruikers van de campus. De adviesraad adviseert bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van het te bouwen complex.

Om draagvlak te creëren moeten de plannen van onderaf komen. Het is van groot belang dat de gebruikers van de campus zich thuis voelen en toegevoegde waarde zien in het project.

Agenda

De volledige adviesraad vergadert ad-hoc op wisselende (sport)locaties.
De adviesraad wordt gecoördineerd door Otto Smit, Monique de Vries-Bosmans, Gidus Hopmans, Hendrik Visser en Vivian Barten-Bruin. Zij komen regelmatig bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en hebben een inloop ‘gast aan tafel’.

U bent vrij om de bijeenkomsten van de adviesraad bij te wonen.

Bij interesse kunt u een mail sturen aan;
adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl