SSWW en ontstaan

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is opgericht in 2016. SSWW zet zich in voor het bevorderen van sport en welzijn in de Wieringermeer en werkt plannen uit voor de bouw en inrichting van Campus de Terp met een brede school, kinderopvang, sporthal en zwembad. Tevens wil SSWW naast sport en onderwijs, welzijnsvoorzieningen aanbieden. De campus moet de ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, van 0 tot 100.

Ontstaan

Piet de Groot, Sjoerd Bruinsma en Herman Hommen hebben, met enkele leden van andere verenigingen, in 2013 een stichting opgericht onder de naam ‘Stichting de Terp’. ‘Stichting de Terp’ is niet officieel gevormd, maar was wel een belangrijk aanspreekpunt voor het benaderen van het verenigingsleven voor de gemeente Hollands Kroon.

Aanleiding was het accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente wilde de sportaccommodaties afstoten en in beheer/eigendom geven aan de verenigingen.

Het eerst gerealiseerde project kwam in hetzelfde jaar 2013. Door bemiddeling bleven de gymzalen van het oude rsg Wiringherlant behouden om de scholen en sportverenigingen te kunnen voorzien van voldoende ruimte.

Na vele discussies over ditzelfde accommodatiebeleid werd aanvankelijk geadviseerd de zwembaden in gemeente Hollands Kroon gefaseerd te sluiten. Dit gaf veel weerstand bij de inwoners. Hierna besloot de gemeenteraad de vier zwembaden open te houden, daarmee bleef zwembad De Terp voor de inwoners van de Wieringermeer behouden! Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie (HOZE), een particulier initiatief, kreeg de opdracht een plan te ontwikkelen om geleidelijk toe te werken naar een volledige privatisering van de vier zwembaden. Met ingang van seizoen 2018/2019, moest gestart worden met het werven van vrijwilligers, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van achterstallig onderhoud.

De schoolgebouwen van het primair onderwijs bleken aan vervanging toe en daardoor grepen de drie schoolbesturen de mogelijkheid aan om gezamenlijk hun ideeën voor een nieuwe brede school te bespreken. De nieuwe brede school kan zich vestigen bij de sportlocaties waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de leerlingen meer bewegingsonderwijs te geven. Het plan is geboren.

Met al deze plannen ontstond de behoefte om ‘Stichting de Terp’ te verbreden. Het ging immers niet meer alleen om sport, maar ook om welzijn in de breedste zin van het woord, dit werd de nieuwe doelstelling. In 2016 werd ‘Stichting de Terp’ omgedoopt tot Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en officieel opgericht.

In 2017 ligt er een 1e schets voor de sport- en scholencampus, waarin behoud van het zwembad wordt opgenomen. SSWW werkt samen met scholen, verenigingen, stichtingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Hollands Kroon de plannen uit. Het plan krijgt de naam: Campus de Terp.

Vooralsnog is het doel om Campus de Terp in 2023 volledig in gebruik te nemen.

Gerealiseerde projecten/evenementen zijn:

  • tijdelijk behoud van de oude gymzalen van het rsg Wiringherlant
  • ‘t Pad, een veilige wandelroute buitenom Wieringerwerf (Verbindingsweg, Robbenoordweg, Oom Keesweg)
  • overname Zwembad De Terp m.i.v. 01.01.2020
  • organiseren van een Reanimatie/AED t.b.v. alle verenigingen in de Wieringermeer


Ontstaan
Piet de Groot, Sjoerd Bruinsma en Herman Hommen hebben, met enkele leden van andere verenigingen, in 2013 een stichting opgericht onder de naam ‘Stichting de Terp’. ‘Stichting de Terp’ is niet officieel gevormd, maar was wel een belangrijk aanspreekpunt voor het benaderen van het verenigingsleven voor de gemeente Hollands Kroon.
Aanleiding was het accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente wilde de sportaccommodaties afstoten en in beheer/eigendom geven aan de verenigingen.
Het eerst gerealiseerde project kwam in hetzelfde jaar 2013. Door bemiddeling bleven de gymzalen van het oude rsg Wiringherlant behouden om de scholen en sportverenigingen te kunnen voorzien van voldoende ruimte.
Na vele discussies over ditzelfde accommodatiebeleid werd aanvankelijk geadviseerd de zwembaden in gemeente Hollands Kroon gefaseerd te sluiten. Dit gaf veel weerstand bij de inwoners. Hierna besloot de gemeenteraad de vier zwembaden open te houden, daarmee bleef zwembad De Terp voor de inwoners van de Wieringermeer behouden! Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie (HOZE), een particulier initiatief, kreeg de opdracht een plan te ontwikkelen om geleidelijk toe te werken naar een volledige privatisering van de vier zwembaden. Met ingang van seizoen 2018/2019, moest gestart worden met het werven van vrijwilligers, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van achterstallig onderhoud.
De schoolgebouwen van het primair onderwijs bleken aan vervanging toe en daardoor grepen de drie schoolbesturen de mogelijkheid aan om gezamenlijk hun ideeën voor een nieuwe brede school te bespreken. De nieuwe brede school kan zich vestigen bij de sportlocaties waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de leerlingen meer bewegingsonderwijs te geven. Het plan is geboren.
Met al deze plannen ontstond de behoefte om ‘Stichting de Terp’ te verbreden. Het ging immers niet meer alleen om sport, maar ook om welzijn in de breedste zin van het woord, dit werd de nieuwe doelstelling. In 2016 werd ‘Stichting de Terp’ omgedoopt tot Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en officieel opgericht.
In 2017 ligt er een 1e schets voor de sport- en scholencampus, waarin behoud van het zwembad wordt opgenomen. SSWW werkt samen met scholen, verenigingen, stichtingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Hollands Kroon de plannen uit. Het plan krijgt de naam: Campus de Terp.
Vooralsnog is het doel om Campus de Terp in 2023 volledig in gebruik te nemen.
Gerealiseerde projecten/evenementen zijn:
tijdelijk behoud van de oude gymzalen van het rsg Wiringherlant
‘t Pad, een veilige wandelroute buitenom Wieringerwerf (Verbindingsweg, Robbenoordweg, Oom Keesweg)
overname Zwembad De Terp m.i.v. 01.01.2020
organiseren van een Reanimatie/AED t.b.v. alle verenigingen in de Wieringermeer