Expertgroepen

Binnen SSWW zijn de volgende expertgroepen ontstaan:

 • Financiën: Johan Vos, Wim van der Wal, Age Miedema, Sjaak Beentjes, André Bliek, Sven Slavenburg
 • Communicatie: Herman Hommen, Trudi Groot-Tops, Janneke Miedema, Monique de Vries-Bosmans, Marian Bijl, Tity Brugman, Aaldert Govers
 • Onderwijs: Directies Basisonderwijs, Gert Jan Veeter, José Vosbergen, John Deckers, Marga Hendriks, Alice Hart
 • Welzijn: Ruuth Jung, Age Miedema, Tine Sleutel (speciaal onderwijs), Jeroen Zandstra (fysiotherapie), Rebecca Weij (Incluzio), Linda Verbeek (basisonderwijs-directies PO), Klazien Bakker (ouderenzym), Remi Kluvers (PO), Robin Brouwer (VO), Vrouwtje Sanders (Gemeente Hollands Kroon)
 • Infrastructuur: Sjaak Beentjes, Sjoerd Bruinsma, Bas Prins, Gemeente Hollands Kroon, Onderwijs
 • Kennisteam verbindingen: Gert Jan Veeter, Marga Hendriks, Alice Hart, Petra Bais/Marco Kerssens, Age Miedema, Trudi Groot-Tops, Sjaak Beentjes
 • Adviesraad: André Bliek, Monique de Vries-Bosmans, Otto Smit
 • Zwembaden: Herman Hommen, Eric de Nooij, Tity Brugman, Anneke Lont, Wilco de Groot, Monique Ooms
 • Binnensporten: Ruuth Jung
 • Sporthal: Ruuth Jung, Piet Doesburg, Remi Kluvers
 • Buitensporten: Klaas Hoornsman, Hendrik Visser, Sjoerd Bruinsma, Herman Hommen, Ruuth Jung, Piet Doesburg, Dick Meijer
 • Bedrijven: Ramon Veldboer, Trudi Groot-Tops, Sjaak Beentjes, Age Miedema, Sven Slavenburg

Expertgroepen vergaderen niet volgens een vast tijdpad. De frequentie hangt af van de ontwikkelingen en fase van het project.

Wilt u meer weten of heeft u punten welke u graag besproken ziet worden, neem contact op met één van de leden of stuur een mail naar info@sportwelzijnwieringermeer.nl.