Sportdorp Wieringermeer

Sportdorp Wieringermeer: samen in beweging

September 2018 is gestart met de voorbereidingen voor Sportdorp Wieringermeer: samen in beweging. Beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties trekken samen op om de komende twee jaar in de vier kernen van Wieringermeer een beweegaanbod te creëren dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van 65+ers uit dit gebied. Hun gezamenlijke doel is inwoners uit deze leeftijdscategorie te stimuleren tot (blijvend) bewegen. Immers, we weten allemaal dat dit gezond is! Maar wist u dat bewegen ook kan bijdragen aan positieve effecten op het gebied van maatschappelijke problemen?

Bent u 65+ en woonachtig in de Wieringermeer? Dan ontvangt u een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar uw wensen op beweeggebied. De uitkomsten worden gebruikt om beweegactiviteiten op maat te ontwikkelen. Bewegen is namelijk leuk als het voldoet aan uw wensen! Is er bijvoorbeeld behoefte aan wandelvoetbal, tennis met zachtere ballen, stoelyoga of een activiteit op een specifieke locatie? We horen het graag om daar vervolgens met de samenwerkingspartners op in te spelen.

In februari/maart 2019 vindt de officiële opening van Sportdorp Wieringermeer plaats met een fitheidstest en informatiebijeenkomsten over het valpreventieprogramma In Balans. Dit genoemde programma is een vast onderdeel van Sportdorp Wieringermeer. Alle 65+-ers in Wieringermeer ontvangen een uitnodiging voor de opening.

Voor meer informatie over Sportdorp Wieringermeer: samen in beweging kun je contact opnemen met Sigrid Schweitzer van Team Sportservice Schagen via 0224-214774 of sschweitzer@teamsportservice.nl.